Phụ đề video, chỉ để tham khảo:

[âm nhạc]

Hello Hello Xin chào tất cả anh em nhá

chào mừng anh em đến với quay hũ online

của mình em ơi thì mình chơi từ trước

đến nay anh em biết thừa rồi ngoài cái

con hũ Tây Du Ký này ra tôi trá Yêu con

mẹ nào Tôi nói thật với anh em thế Tây

Du Ký muôn lm Du Ký là muôn năm Tây Du

Ký là muôn năm anh em ơi Anh em ơi là

anh em

ơi Tôi chỉ thích con Tây Du Ký còn ngoài

con tâ Du Ký ra thì tôi chả thích con mẹ

n hết đấy là nói thẳng và nó nét như thế

luôn anh em ơi thì thôi

thì cũng gọi là là là là là là là ơ nhàc

bé thế

nhờ mở to nhà tí nhá Anh em

nhá úi xời ơi được chưa tôi quay thì cứ

phải ba ba ló không ba lóp thì tôi không

quay nói luôn như

vậy Tính tôi thì Thô nhưng

thật an Em hiểu

không Sắp ba lóp

rồi cứ ba lóp tôi

[âm nhạc]

quệt

rồi

Úi tay đầu tiên mở bass nằm luẫn sáu là

c b anh em ơi Tay đầu tiên mở bass là6

của 3 thì quá tuyệt vời rồi ch không một

cái gì để chê được nữa

rồi mà tôi hôm nay tôi đạn căng tôi quay

hẳn năm lốp đi 1 phát 500 10 phát là 5

triệu 100 phát là 50

triệu mà mẹ bigin một cái thì cũng ra gì

đấy anh em nhờ

Nói chung là quay hũ này thì chờ thắng

lớn thôi chứ còn anh em bảo là quay hũ

mà chờ mà chờ chờ chờ chờ nó nó nó nó nó

nó win thì khó lắm kiểu nó lổ hũ ấ thì

khó Tôi chỉ thích quay nó kiểu là lổ hũ

thôi quay đúng chỉ cả 25k một dòng

đi cho nó rực rỡ đi [ __ ]

gì bấm lên

từ [ __ ] gì phải CL anh

em

rồi

ơi lag à Mẹ ai Mày tưởng lag

Ui lag quá anh em

ơi mạng mẽo nào mà lag hế

nhờ tôi cứ thấy lác lác Ui làm hai củ

mốt làm năm lốt

làm một củ mố làm

750k làm 5

lít cho bé xố một tí anh em nhá big

queen ơi Mày xuất hiện tao cái nào big

queen

ơi mẹ mày quay 500.000 ăn được 50.000 bố

tổ chịu cứng

[âm nhạc]

luôn Ui được phét phét phét năm lần anh

em ơi cơ hội cơ hội

u không may mắn rồi anh em ơi đến tầp

này không được nhìn nào là không may mắn

rồi

u quay năm lần được không đồng chịu cứng

luôn chịu cứng luôn anh em

ơi Một củ lắm ăn thua chó

gì thật bại

rồi anh em nhà mình ơ tôi thất bại rồi

anh em

ơi Thứ tôi cần là

BigWin

Ôi giời ơi Từ lúc quay này [ __ ] được

BigWin một lần nào luôn ạ B phải quay

chậm lại khi không được BigWin thì phải

quay chậm lại anh em nhá

[âm nhạc]

bao giờ lộ BigWin thì tính

tiếp mẹ tay đầu vào lộ BigWin mẹ mày 6

m3 tưởng ngày hôm nay là là hú

rồi hóa ra là bịp bợm anh em

ơi u c win win ú làm n củ nm củm cm C ủ

mẹ

m mẹ thằng sư phụ là cái thằng ngu nhất

luôn Mình cứ thấy thằng Chu bất giới với

thằng sa tăng là nhiều nhiều là ăn Mình

nói thật luôn mấy cả

đào chữ th thằng sư phụ nó nó chẳng giải

quyết được cái vấn đề mẹ gì trong cái

cuộc quay Vũ này luôn nói

thật với các bạn như

thế

ôm An không phải là ngày vận mệnh của

mình

rồi đến giờ này mà vẫn được có lúc một

cái hai cái BN mẹ ngày hôm nay đen

[âm nhạc]

rồi mà không được cái BigWin nào luôn Bỏ

big liên tục anh em

ơi mẹ mày chọn toen mấy cái Ối giời

này cay ấ nhở anh em

nhờ cay thật sự luôn anh em

ạ mẹ mà [ __ ] nổ cho cái

BigWin từ đâu giờ lộ được hai

[âm nhạc]

lần mình cảm nhận là hôm nay không phải

là cái ngày vận may của mình rồi anh em

ạ theo cái sự cảm nhận của mình là như

vậy

[âm nhạc]

ạ mình cảm nhận là như vậy

[âm nhạc]

rồi mình cảm nhận hôm nay không phải là

sự m may mắn của

mình Vì từ đầu đến giờ mình được Có đúng

hai cái BigWin thì mình nói thật sự với

các bạn là gi không phải là sự may mắn

đúng là cái gì đỏ đầu thì đen bạc đỏ đ

kiểu là kiểu là càng vía sau

ấy

[âm nhạc]

Ôi triệu

B nó không B anh em hiểu

chưa Mình cần BigWin chứ còn mình cần

mấy cái đấy

đâu Nguyên th B giới kìa mà không big

Win

[âm nhạc] [âm nhạc]

kìa

nào

nào

lầu luu anh em ơi

làm năm nốp quay cố xem được cái big nào

không Anh em ơi Không thì mình cũng nghỉ

thôi chung là lúc đầu là một con 63 thì

cũng tưởng ngon nhưng mà [ __ ] ngon lắm

anh em ạ Mà con hũ này thì mình nghĩ

rằng là nó là trong một những con hũ mà

mình cảm thấy nó Ưng y nhất ở cái thời

điểm hiện tại mà anh em có thể chơi đấy

là mình nói thật với anh em là như

vậy đấy nên anh em cứ tham khảo anh em

xem xem ok thì anh em muốn chơi mà không

Ok thì thôi anh em nhá và hy vọng rằng

anh em hãy cho mình xin một like cũng

như là một Subscribe đăng ký Kênh ủng hộ

mình anh em nhá và bây giờ mình xin dừng

clip ở đây Bye Bye tất cả anh em